• התחבר
  • אין מוצרים בעגלת הקניות.

תקנון

תקנון

תנאי שימוש

תנאים

תודה שביקרת באתר
תנאים והגבלות אלה כפופים לשינויים על ידי חברת ההוצאה לאור Yofir Smashing Hits (יוסי נפקר – לכתוב לעולם הדיגיטלי") (להלן "האתר") בכל עת ועל פי שיקול דעתה ללא הודעה על ידי עדכון פרסום זה.
תנאים והגבלות אלה קובעים את השימוש שלך באתר אינטרנט זה. על ידי גישה לאתר זה, אתה מכיר ומקבל את התנאים וההגבלות. בעצם הכניסה לאתר, אתה מסכים להיות כפוף לתנאים להגבלות, לכללים ולתקנות, ומסכים ליטול אחריות לציית לחוקים המקומיים. במידה שאינך מסכים לתנאים אלה, חלק מהם, או אפילו אחד מהם, אינך רשאי לגשת לאתר, ולעשות בו כל שימוש.
השימוש שלך באתר זה לאחר ביצוע שינויים כלשהם מהווה את הסכמתך לשינויים. כתוצאה מכך, אנו ממליצים לך לעיין בתנאים וההגבלות בכל פעם שאתה משתמש באתר זה.
בשימוש באתר זה, אתה מאשר שאתה מעל גיל 18

אנא קרא בעיון את התנאים:

1. הסכמה

הסכם זה מהווה את ההסכם המלא בינך לבין אתר אינטרנט זה ומחליף כל התקשורת קודמת או בו-זמנית בינך לבין החברה ביחס לאתר אינטרנט זה. אם חלק כלשהו מתנאים והגבלות אלה אינו תקף או בלתי ניתן לאכיפה, חלק זה יפורש באופן העולה בקנה אחד עם הדין החל, כך שישקף, ככל האפשר, את כוונותיהם המקוריות של הצדדים, והיתרים שנותרו יישארו במלואם.

2. רישיון שימוש

ברכישת מוצר המידע אתה מקבל גישה לקורס [און-ליין] צפייה בסרטוני ההדרכה, הורדת קובצי העזר ורשימות צ'ק-ליסט בפורמט PDF. כל אלה מיועדים לצפייה ושימוש אישי בלבד, ולצורכי לימוד בלבד. אין לשתף, להראות, להציג, לשכפל עבור אנשים אחרים חלק כלשהו מהקורס. זהו רישיון אישי, ללא אפשרות להעברת בעלות למישהו אחר. אינך רשאי למכור את רישיון השימוש לגורם אחר.
בכפוף לרישיון זה,
אינך רשאי:
לערוך, לשנות, להעתיק חומרים תכנים או ניסוחים מהקורס, מסדרת הסרטונים, או מכל תוכן אחר שפורסם על ידי החברה.

להשתמש בתוכן או בחלק ממנו, לכל מטרה מסחרית, לרבות אך לא רק, פרסום המידע באתר אינטרנט או בלוג. פרסום במדיה חברתית, ובכל מדיה דיגיטלית אחרת. פרסום במדיה מסורתית מודפסת כלשהי. כמו כן כל תצוגה שאינה מסחרית.

למען הסר ספק, השימוש בתוכן, הוא לשימושך האישי, הלא מסחרי. אינך רשאי להפיץ תוכן, להדפיס עותקים או להשתמש בתוכן לתצוגה או להצגה פומבית, אלא אם צוין אחרת.
לנסות לבצע שינוי בנוסח, ולהציג את זה במצג שווא, כמשהו משלך.
להסיר, לטשטש, או למחוק, זכויות יוצרים או רישומים קנייניים אחרים מהחומרים; אוֹ להעביר את החומרים לאדם אחר או "לשתף" את החומרים על כל שרת אחר.

אתה מבין מאשר ומסכים כי כל התוכן והחומרים הזמינים באתר זה מוגנים בזכויות יוצרים, זכויות קניין וחוקים אחרים. אתה מסכים שלא למכור, להעניק רישיון, לשכור, לשנות, להפיץ, להעתיק, לשכפל, לשדר, להציג בפומבי, לפרסם, להתאים, לערוך או ליצור עבודות נגזרות מהחומרים או התכנים הללו.
רישיון זה יסתיים אוטומטית במקרה של הפרה. אם תפר אך אחת מההגבלות האמורות, עם סיום הצפייה בחומרים אלה או עם סיום רישיון זה, עליך להשמיד, לגרוס, ולמחוק את כל החומרים שהורדת ברשותך הן בפורמט אלקטרוני והן בפורמט מודפס. בעל הזכויות שומר לעצמו את הזכות להסיר תוכן או לסיים את חשבונך ללא הודעה מוקדמת בגין הפרה של הוראה זו.

3 מגבלות

בשום מקרה לא יהא האתר או ספקיו אחראים לנזקים כלשהם (לרבות, ללא הגבלה, נזקים בגין אובדן נתונים או רווחים, או עקב הפרעה או שיבוש בעסק,) הנובעים משימוש או אי יכולת להשתמש בחומרים באתר האינטרנט, גם אם נמסרה לנציג מורשה של האתר הודעה בעל פה או בכתב על האפשרות של נזק כאמור. מאחר שחלק מסמכויות השיפוט אינן מתירות מגבלות על אחריות משתמעת, או מגבלות אחריות בגין נזקים תוצאתיים או מקריים, ייתכן שהגבלות אלה לא יחולו עליך. השימוש במידע באתר זה הם על אחריותך בלבד.

4 סיסמה

אם סופקה לך סיסמה כדי לגשת לקורס או לתוכן בתשלום, הרי שסיסמה זו מיועדת לשימושך האישי בלבד. אתה מסכים לא לשתף את פרטי הכניסה שלך עם אנשים אחרים שלא רכשו את המוצר(ים). אתה אחראי לשמור בסודיות על הסיסמה שלך. בשום מקרה, ובשום אופן לא תמכור גישה לתוכנית זו.

5 תיקונים ושינויים

החומרים המופיעים באתר עלולים לכלול שגיאות טכניות, טיפוגרפיות או צילומיות. האתר אינו מתחייב כי כל החומרים באתר האינטרנט מדויקים, מלאים או שוטפים. האתר רשאי לבצע שינויים בחומרים הכלולים באתר האינטרנט בכל עת ללא הודעה מוקדמת. עם זאת, אינו מתחייב לעדכן את החומרים.

האתר רשאי להסיר קורסים, מוצרי מידע וספרים דיגיטליים. לגבי מוצרים שבמהותם מחייבים גישה און ליין ולא ניתנה אופציה להורידם למחשב הלקוח – במקרה כזה, ידאג האתר לספק לינק להורדת הקורס בפורמט דיגיטלי.

6 קישורים

האתר אינו נוטל אחריות לגבי האתרים המקושרים לאתר האינטרנט שלו ואינו אחראי לתכנים של אתרי צד שלישי. הכללת קישור אינה מעידה על תמיכה באתר. השימוש בכל אתר אינטרנט מקושר כזה הוא על אחריות המשתמש בלבד.

7 תנאי השימוש באתר שינויים

האתר רשאי לשנות תנאי שימוש אלה בכל עת ללא הודעה מוקדמת. בשימוש באתר זה אתה נותן הסכמתך להיות מחויב לגרסה הנוכחית של התנאים וההגבלות הנוכחיים.

8 החוק החל
כל תביעה המתייחסת לאתר האינטרנט של החברה תהיה כפופה לחוקי מדינת ישראל ללא קשר להוראות סותרות הדין שלה.

9 הצהרת רווח
אנו עושים את מירב המאמצים על מנת להבטיח שאנו מייצגים במדויק את כל המוצרים והשירותים המוצעים באתר זה ואת פוטנציאל ההכנסות שלהם, אך יש לציין כי דוחות רווח והכנסה הם אומדנים והערכות לגבי פוטנציאל הרווח האפשרי. אין שום ערובה ואין אפשרות להבטיח שתגיע לרמות הכנסה אלה. ההכנסות והרווחים תלויים ביכולות האישיות של המשתמש, במידת ההשקעה, ובהתמדה כפי שכרוכה בכל עסק אחר. כמו בכל עסק, התוצאות שלך עשויות להשתנות, והן יתבססו על יכולתך האישית, הניסיון העסקי, המומחיות ורמת ההשקעה שלך. אין ערבויות לגבי רמת ההצלחה שאתה עשוי לחוות. ההמלצות והדוגמאות בהן נעשה שימוש הן תוצאות חריגות, שאינן חלות על הקונה הממוצע, ואינן מיועדות לייצג או להבטיח שמישהו ישיג את אותן תוצאות או דומות. ההצלחה של כל אחד תלויה ברקע שלו, במסירות, ובמוטיבציה שלו.
אין ביטחון כי ניתן יהיה לשכפל דוגמאות לרווחי העבר בעתיד. איננו יכולים להבטיח את תוצאותיך ו / או את ההצלחה העתידית שלך. ישנם סיכונים לא ידועים בעסקים ובאינטרנט שאיננו יכולים לחזות אשר עלולים להפחית את התוצאות שאתה חווה.
השימוש במידע, במוצרים ובשירותים שלנו צריך להיות מבוסס על בדיקת נאותות משלך ואתה מסכים כי אין אנו אחראים לכל הצלחה או כישלון בעסק שלך שקשור ישירות או בעקיפין לרכישה ושימוש במידע, במוצרים ובשירותים שלנו.

10 מדיניות החזר כספי
תוכל לבקש החזר עבור קורס שרכשת באמצעות אתר זה תוך 30 יום מיום הרכישה. לאחר 30 יום, לא יתקבלו החזרים כספיים. על מנת להיות זכאי להחזר עליך לשלוח את הבקשה שלך writing@yosi-nafkar.com ולצרף הוכחה לגבי ביצוע התרגילים המפורטים להלן:

החזרים כספיים יינתנו בכפוף לזכאות הנקבעת רק לאחר שכל הפריטים המבוקשים יישלחו לצוות התמיכה שלנו.

אם בחרת בתכנית תשלומים ולא ביקשת החזר כספי תוך -30 יום, עליך להשלים את שארת התשלומים של תכנית התשלום שלך בהתאם.

יחד עם בקשת ההחזר שלך בתוך 30 יום, עליך לשלוח את הפרטים הבאים:

א. עותק של כל השלמת "תרגילים"
ב. צפייה בכל קטעי הוידיאו של תוכנית ההדרכה. שים לב, החזרים לא יינתנו רק בגלל ששינית את דעתך או שהחלטת שלא בא לך להתחיל לפתח עסק באינטרנט. אנו מחפשים אנשים שרוצים ליצור הכנסה באינטרנט ושמוכנים להשקיע את העבודה הנחוצה.

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו קובעת את האופן שבו האתר אוסף, משתמש, שומר וחושף מידע שנאסף ממשתמשים (כל אחד, "משתמש") של האתר ("האתר"). מדיניות פרטיות זו חלה על האתר ועל כל המוצרים והשירותים המוצעים.
מידע זיהוי אישי
אנו עשויים לאסוף מידע זיהוי אישי ממשתמשים במגוון דרכים, כולל, אך לא רק, כאשר משתמש מבקר באתר שלנו, נרשם באתר, נרשם לרשימת תפוצה, וכן בקשר לפעילויות, שירותים, תכונות או משאבים אחרים להפוך לזמין באתר שלנו. עם זאת, המשתמשים יכולים לבקר באתר שלנו באופן אנונימי. אנו אוספים מידע זיהוי אישי ממשתמשים רק מתוך מרצון לשלוח לנו מידע זה. משתמשים יכולים תמיד לסרב לספק מידע זיהוי אישי, אלא שהוא עשוי למנוע מהם לעסוק בפעילויות מסוימות הקשורות לאתר.

מידע זיהוי לא אישי
אנו עשויים לאסוף מידע זיהוי לא אישי על משתמשים בכל פעם שהם מקיימים אינטראקציה עם האתר שלנו. פרטי זיהוי לא-אישיים עשויים לכלול את שם הדפדפן, סוג המחשב ומידע טכני אודות משתמשים פירושו חיבור לאתר שלנו, כגון מערכת ההפעלה וספקי שירותי האינטרנט בשימוש ומידע דומה אחר.

עוגיות דפדפן אינטרנט
האתר עשוי להשתמש בקובצי Cookie כדי לשפר את חוויית המשתמש. דפדפן האינטרנט של המשתמש מציב קובצי cookie בכונן הקשיח לצורך שמירת רשומות ולפעמים כדי לעקוב אחר מידע אודותיהם. המשתמש יכול לבחור להגדיר את דפדפן האינטרנט שלו כדי לסרב עוגיות, או כדי להתריע לך כאשר קבצי Cookie נשלחים. אם הוא עושה זאת, חלקים מסוימים של האתר עלולים שלא להיות זמינים ולא לפעול כמצופה.
כיצד אנו משתמשים במידע שנאסף
האתר רשאי לאסוף ולהשתמש במידע אישי למשתמשים למטרות הבאות:

כדי לשפר את שירות הלקוחות
המידע שתספק יעזור לנו להיענות לבקשות שירות הלקוחות ולדרישות התמיכה שלך ביעילות רבה יותר.
כדי להתאים אישית את חווית המשתמש
אנו עשויים להשתמש במידע המצטבר כדי להבין כיצד המשתמשים שלנו כקבוצה משתמשים בשירותים ובמשאבים הניתנים באתר שלנו.
כדי לשלוח הודעות דוא"ל
אנו עשויים להשתמש בכתובת האימייל כדי לשלוח פרטי משתמש ועדכונים בנוגע להזמנה שלהם. זה יכול לשמש גם כדי לענות על שאלותיהם, שאלות, ו / או בקשות אחרות. אם המשתמש מחליט להצטרף לרשימת התפוצה שלנו, הוא יקבל הודעות דוא"ל שעשויות לכלול תכנים, ומידע הקשור למוצר או שירות וכו '. אם בכל עת המשתמש ירצה לבטל את המנוי לקבלת הודעות דוא"ל עתידיות, לבטל את המנוי בחלק התחתון של כל הודעת דוא"ל או המשתמש יכול לפנות אלינו באמצעות האתר שלנו.
כיצד אנו מגינים על המידע שלך
אנו עושים ככל יכולתנו כדי להגן מפני גישה לא מורשית, שינוי, גילוי או הרס של המידע האישי שלך, שם משתמש, סיסמה, מידע על העסקה ונתונים המאוחסנים באתר שלנו.

שיתוף המידע האישי שלך
אנחנו לא מוכרים, סוחרים, או משכירים מידע זיהוי אישי לגורמים חיצוניים. אנו עשויים לשתף מידע דמוגרפי מצטבר גנרי שאינו מקושר למידע מזהה אישי כלשהו בנוגע לאורחים ולמשתמשים עם השותפים העסקיים שלנו, עם שותפים עצמאיים מהימנים ועם מפרסמים למטרות המפורטות למעלה.

אתרי צד שלישי
המשתמשים עשויים למצוא פרסום או תוכן אחר באתר שלנו, המקשר לאתרים ולשירותים של השותפים שלנו, הספקים, המפרסמים, נותני החסות, מעניקי הרישיון וצדדים שלישיים אחרים. איננו שולטים בתוכן או בקישורים המופיעים באתרים אלה ואיננו אחראים לנוהגים המועסקים על ידי אתרים המקושרים אל האתר שלנו או ממנו. בנוסף, אתרים או שירותים אלה, לרבות התוכן והקישורים שלהם, עשויים להשתנות כל הזמן. אתרים ושירותים אלה עשויים להיות בעלי מדיניות פרטיות ופוליסות של שירות לקוחות. גלישה ואינטראקציה בכל אתר אחר, כולל אתרים שיש להם קישור לאתר שלנו, כפופים לתנאים ולמדיניות של האתר.

שינויים במדיניות פרטיות זו
לאתר יש את שיקול הדעת לעדכן את מדיניות הפרטיות בכל עת. כאשר נעשה זאת, נשנה את התאריך המעודכן בתחתית הדף. אנו מעודדים את המשתמשים לבדוק את הדף הזה לעתים קרובות, כדי לקבל מידע על האופן שבו אנו מסייעים להגן על המידע האישי שאנו אוספים. אתה מאשר ומסכים כי באחריותך לבדוק מדיניות פרטיות זו מעת לעת ולהיות מודעים לשינויים.

אתה מקבל את התנאים האלה
באמצעות שימוש באתר זה אתה נותן את הסכמתך למדיניות זו. אם אינך מסכים למדיניות זו, אל תשתמש באתר שלנו. המשך השימוש שלך באתר לאחר פרסום שינויים במדיניות זו ייחשב לקבלה שלך לשינויים אלה.

© כל הזכויות שמורות ליוסי נפקר